Γνωρίστε το Εργαστήριο:

Το Εργαστήριο Δρομικού Κινήματος, 

σκοπό έχει την επιστημονική καταγραφή και υποστήριξη, 

την ανάδειξη και την διασύνδεση, την οργάνωση των δρομικών αγώνων "εκτός Σταδίων",

 

τη συμμετοχή, την επιχειρηματικότητα και την υποστήριξή τους.

 

Ποιά η Λογική Ίδρυσης Εργαστηρίου; 

     Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ιδρύθηκε για να καλύπτει πρώτιστα τις διδακτικές και ερευνητικές

 

  ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών

 

          Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,

 

            σε τομείς, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο

 

                                 που περιγράφει ο τίτλος του εργαστηρίου αυτού:

 

             «Εργαστήριο Δρομικού Κινήματος - Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγώνων»

 

                                                 και με τη διεθνή επωνυμία: 

 

         «Running Movement Lab-Management and Organization of Running Events».

 

ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ ΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ.jpg
Μέλη Εργαστηρίου

                                                                                                               27/3/2021

     Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση             τεσσάρων μελών του Εργαστηρίου

   για τη ρύθμιση λειτουργίας της σελίδας μας

pin49.jpg
Τελική Δημοσίευση 
της σελίδας

                                                                                                         20/3/2021

 

Δημοσιεύθηκε η σελίδα μας

WWW.ERGDK.COM 

 

ΕRG Εργαστήριο

DK Δρομικό Κίνημα

Ποιό είναι το αντικείμενο του Εργαστηρίου;

Το αντικείμενο του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ θα είναι:

 

η θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτη σε γνωστικά αντικείμενα

που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγώνων Δρόμου,

την προαγωγή του αθλητισμού και της ελληνικής κουλτούρας, αναδεικνύοντας τις ομορφιές του τόπου μας

και τα πολιτιστικά και πολιτισμικά ήθη και έθιμα μας.

Στην Ελλάδα ο αριθμός των αγώνων που διοργανώνονται κάθε χρόνο αγγίζει τις 800 διοργανώσεις.

 

Οι συμμετέχοντες σε αγώνες ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεπερνούν τους 300.000.

       Σκοπός του εργαστηρίου είναι να μελετήσει και επιστημονικά να υποστηρίξει την οργάνωση και διαχείριση αγώνων

 

               ατομικών αθλημάτων και την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών συλλόγων, ομάδων και ομοσπονδιών.

 

                                                                   

 

Με μεγάλη μας χαρά σας καλωσορίζουμε στο Εργαστήριο Δρομικού Κινήματος-Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγώνων (Running Movement Lab-Management and Organization of Running Events).

 

Το οποίο ιδρύθηκε με την 8078/30-09-2020 (Φ.Ε.Κ. 4239/30-09-2020, τ.Β') & Εκλογής Διευθυντή Εργαστηρίου (Φ.Ε.Κ. 98/12-02-2021, τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) . 

 

Κύριος σκοπός του "Εργαστηρίου Δρομικού Κινήματος-Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγώνων" είναι η επιστημονική καταγραφή και υποστήριξη, η ανάδειξη και η διασύνδεση, η οργάνωση δρομικών αγώνων "εκτός Σταδίων", η συμμετοχή, η επιχειρηματικότητα και η υποστήριξη τους. Επιπροσθέτως, να αποτελέσει έναν αξιόπιστο και παραγωγικό φορέα δημιουργίας πρωτογενούς και δευτερογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του Εργαστηρίου θα είναι η θεωρητική και εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτη σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγώνων Δρόμου, την προαγωγή του αθλητισμού και της ελληνικής κουλτούρας, αναδεικνύοντας τις ομορφιές του τόπου μας και τα πολιτιστικά και πολιτισμικά ήθη και έθιμά μας.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των δρομικών αγώνων που λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα κάθε χρόνο αγγίζει τις 800 διοργανώσεις και πως οι συμμετέχοντες από την Ελλάδα και το εξωτερικό ξεπερνούν τους 300.000, θεωρούμε κύριο σκοπό κι επιδίωξή μας τη μελέτη και υποστήριξη του φαινομένου του δρομικού κινήματος μέσω του Εργαστηρίου. Σκοπός ίδρυσης του Εργαστηρίου, λοιπόν, είναι να μελετήσει και επιστημονικά να υποστηρίξει την οργάνωση και διαχείριση αγώνων Ατομικών αθλημάτων και την οργάνωση και διαχείριση αθλητικών συλλόγων, ομάδων και ομοσπονδιών. 

 

Ένας επιπλέον σκοπός του Εργαστηρίου είναι η οργάνωση, η υποστήριξη και η ανάδειξη ατομικών και ομαδικών αγωνισμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στον ηλεκτρονικό αθλητισμό (Esports), αλλά και σε πνευματικά αθλήματα (mind sports), όπως τo σκάκι. Τα ηλεκτρονικά αθλήματα ή Esports είναι μια μορφή αθλητικών αγώνων ή διαγωνισμών που γίνονται με τη χρήση των βιντεοπαιχνιδιών. Τα Esports παίρνουν συχνά τη μορφή οργανωμένων παιχνιδιών με τη συμμετοχή παικτών είτε επαγγελματιών είτε ερασιτεχνών, μεμονωμένα ή ως ομάδες. Η ραγδαία ανάπτυξη και δημοτικότητα των ηλεκτρονικών αθλημάτων παγκοσμίως οφείλεται στην ευρεία πρόσβαση στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεγάλη μερίδα επιστημόνων θεωρούν ότι τα ηλεκτρονικά αθλήματα είναι αθλήματα, καθώς πληρούν πολλές προϋποθέσεις, όπως είναι ο ανταγωνισμός, η ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, η οργάνωση των ομάδων Esports που προσομοιάζει τη δομή των τυπικών αθλημάτων, η παρουσία θεατών κα.

Το Εργαστήριο Δρομικού Κινήματος-Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγώνων έχει ως σκοπό την οργάνωση, υποστήριξη και ανάδειξη των ηλεκτρονικών αθλημάτων μέσω των παιχνιδιών που αφορούν σε αθλήματα (πχ. FIFA, NBA, Rocket League κα.), προάγοντας έτσι το φίλαθλο πνεύμα, χωρίς την ανάδειξη παιχνιδιών που προάγουν παιχνίδια μάχης

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στην έρευνα, στην εκπόνηση πτυχιακών εργασιών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, η δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

 

 • Προαγωγή της επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο της Οργάνωσης Αγώνων.

 • Διεξαγωγή θεωρητικής και/ή εφαρμοσμένης έρευνας στα πλαίσια λειτουργίας του Τμήματος ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

 • Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα της δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

 • Ανάπτυξη συνεργασιών με ινστιτούτα, αθλητικές ομοσπονδίες, κέντρα ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς και λοιπούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων οι στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων τέλεσης αγώνων και οργάνωσης και διαχείρισης ομάδων σε εφαρμοσμένα και νέα προγράμματα.

 • Συνεργασία με το Παρατηρητήριο του Δρομικού Κινήματος.

 • Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.

 • Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ. γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

 • Οργάνωση ή συν-διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προαγωγή της γνώσης και την προώθηση των στόχων του Εργαστηρίου.

 • Οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

 • Εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.

 • Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής υποδομής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής για την υποστήριξη της διεξαγωγής έρευνας.

Εύχομαι η περιήγηση στη σελίδα μας να είναι ευχάριστη, ενημερωτική, χρήσιμη και να ικανοποιήσει κάθε επισκέπτη.

 

Καλή περιήγηση!

 

Γεώργιος Σπ. Κυπραίος

Διευθυντής Εργαστηρίου

Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χαιρετισμός του Διευθυντή
       Γεωργίου Σπ. Κυπραίου

         

Kypraios_Georgios.png

Στρατηγικοί Συνεργάτες